modernizm w sztuce

Za początek sztuki nowoczesnej (modernizmu) uważa się wystąpienie fowistów na paryskim Salonie Jesiennym w 1905 r., czyli malarzy takich jak Vincent van Gogh, Paul Cézanne, Paul Gauguin, Georges Seurat i Henri de Toulouse-Lautrec. Artyści ci odrzucali dotychczasowe ramy sztuki, na rzecz eksperymentowania. Sztuka nowoczesna trwała do lat 60. XX wieku i zostaje zastąpiona sztuką współczesną.

Kierunki sztuki nowoczesnej:

Druga połowa XIX w.

Przed II wojną światową

Powiązane artykuły: