Historia sztuki jest nauką badającą dzieła plastyczne (wizualne), przede wszystkim: malarstwo, architekturę, rzeźbę, ceramikę. Dzieła należy analizować w kontekście okresu, w którym powstały.

Historia sztuki – jak się uczyć?

Należy pamiętać o holistycznym podejściu do tematu. Ucząc się historii sztuki, trzeba pamiętać o tym, że rozwój sztuki zależy od czasu i miejsca jej powstania. Na kształt dzieła wpływają czynniki klimatyczne, kulturowe, religijne, nastroje polityczne, sąsiadujące cywilizacje. Twórczość jest również ograniczona przez możliwości technologiczne i materiały występujące w danym okresie lub lokalizacji.

Sztuka podzielona jest na 5 głównych epok, które sukcesywnie opisujemy na naszej stronie:


Epoki podzielone są na bardziej szczegółowe okresy, style, kierunki i nurty, w których istnieją dziedziny sztuki:


Każda epoka ma charakterystyczne cechy, które artyści stosują w dziełach. Zazwyczaj następujące po sobie epoki odchodzą od wartości poprzedników.

W nauce przydatne będą książki:

Materiały z historii sztuki

Mamy nadzieję, że zamieszczane przez nas materiały przydadzą się Wam podczas przygotowania do matury z historii sztuki, jako pomoc w czasie studiów artystycznych lub zgłębiania wiedzy dla siebie, czy źródło informacji w trakcie podróży turystycznych.


Zobacz najnowsze wpisy na blogu: