Dadaizm, Marcel Duchamp

Źródło zdjęcia: Duchamp at the Fountain, Salim Virji, flickr.com

Gdy mówimy o sztuce XX wieku, oprócz Pabla Picassa i Andy’ego Warhola, warto podkreślić wpływ Marcela Duchampa, który był pionierem w awangardowym ruchu “antysztuki”, czyli dadaizmu. Jest także twórcą pojęcia “ready mades”.

Poruszane zagadnienia:

 1. Czym jest dadaizm?
 2. Jakie są cechy dadaizmu?
 3. Przedstawiciele dadaizmu.
 4. Co oznacza termin “ready mades”
 5. Dlaczego artyści wykorzystywali “ready mades”.

Czym jest dadaizm?

Ruch narodził się w 1916 roku w Zurychu, który był miejscem schronienia dla wielu artystów podczas I Wojny Światowej. W Cabaret Voltaire spotykali się twórcy poezji, muzyki i tańca, tworząc w coraz bardziej eksperymentalny sposób. Już sama nazwa ruchu, która pochodzi od nic nieznaczącego słowa “dada” pokazuje, że artyści negują ówcześnie panującą ideę sztuki, drwiąc z krytyków i szokując odbiorców.

Podwaliny ruchu leżą w twórczości Marcela Duchampa, który już w 1913 prezentował swoją “anty-sztukę”. Duchamp uważany jest za prekursora dadaizmu i jego najwybitniejszego przedstawiciela.

Cechy dadaizmu:

Przedstawiciele dadaizmu:

Cechy i przedstawiciele dadaizmu

Marcel Duchamp

Marcel Duchamp (1887-1968) był francusko-amerykańskim artystą, związanym m. in. z dadaizmem, ale również kubizmem czy surrealizmem. Swoje innowacyjne podejście do sztuki wyrażał w wielu formatach: malarstwie, rzeźbie, kolażach, filmach krótkometrażowych. Jego niezwykłe podejście do sztuki było próbą zakwestionowania jej istnienia.

Marcel Duchamp “Fontanna” – analiza dzieła

Dziełem artysty jest pisuar wykonany z białej porcelany, jednak położony w taki sposób, że nie spełnia już swojej funkcji. Nic dziwnego, że “Fontanna” w 1917 roku doprowadziła do dyskusji na temat koncepcji sztuki. Można mieć wątpliwości, czy wykorzystanie gotowego przedmiotu należy nazywać sztuką. Jednak w tym wypadku aktem twórczym było: wybranie przedmiotu, odebranie jego użyteczności, nadanie innej rangi poprzez przypisanie tytułu.

Istnieją teorie, że “Fontanna” została stworzona przez inną dadaistyczną artystkę Elsę von Freytag-Loringhoven. Choć oryginalna rzeźba zniknęła, w muzeach na całym świecie znajduje się 17 kopii i oficjalnie wszystkim przypisuje się autorstwo Duchampowi.

Marcel Duchamp ”Fontanna”

Źródło: Micha L. Rieser, Attribution, via Wikimedia Commons

Sztuka ready-made

Ready-made to sztuka wyodrębnienia gotowych przedmiotów z przestrzeni użytkowej, podnosząc je do rangi dzieła. “Martwa natura z plecionym krzesłem” Pabla Picassa z 1912 roku była pierwszym dziełem z wykorzystaniem fragmentu gotowego przedmiotu, natomiast kilka lat później Duchamp doprowadził sztukę ready-mades do perfekcji.

Dlaczego artyści stosują ready mades?

Jest to rodzaj buntu przeciwko kanonom w sztuce i jej tradycji. Artyścią stosują tego typu działania, by skrytykować procesy tworzenia sztuki. Chcą prowokować i skłonić do refleksji nad aktualnie przyjętymi wartościami i normami co do estetyki dzieł. Dzieła tego typu podkreślają absurdy rzeczywistości, jednocześnie poszerzają granice sztuki (wszystko może być dziełem sztuki).


Przykładowe pytania egzaminacyjne

 1. Kto jest autorem dzieła (pisuaru)?
  Autorem słynnego pisuaru jest Marcel Duchamp.
 2. Z jakim kierunkiem wiąże się dzieło tego artysty?
  “Fontanna” Marcela Duchampa związana jest z dadaizmem.
 3. Jak określa się dzieła, które są gotowymi przedmiotami, jednak określone sztuką, dzięki decyzji artysty?
  Takie dzieła określa się jako ready mades (z angielskiego “gotowy przedmiot”).

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *