Katedra w Akwizgranie

Źródło: © José Luiz Bernardes Ribeiro

Katedra w Akwizgranie jest jedną z historycznie i architektonicznie najważniejszych budowli sakralnych w Niemczech, ale też w całej Europie. Była pierwszym niemieckim zabytkiem, które otrzymało status światowego dziedzictwa UNESCO. Pierwszy kamień węgielny pod katedrę został położony w 796 roku, a sama kaplica ma cechy 2 stylów: wczesnochrześcijańskiego i bizantyjskiego. Bywa wskazywana jako najdoskonalszy przykład wczesnej architektury romańskiej, wytyczającej kierunek rozwoju tego stylu.

Kto był twórcą kaplicy pałacowej w Akwizgranie?

Architektem budowli był Odon z Metzu, który był również twórcą Oratorium w Germigny-des-Prés. Kaplica powstała z inicjatywy Karola Wielkiego, a czas powstania budowli to przełom VIII i IX wieku. Inspiracją twórczą był kościół San Vitale w Rawennie oraz kościół św. Sergiusza i Bakchusa w Konstantynopolu (Istambuł), zwany Małą Hagią Sofią.

Kaplica pałacowa w Akwizgranie łączona jest ze sztuką karolińską (jej nazwa pochodzi od panującej ówcześnie dynastii). Karol Wielki uważał się za kontynuatora idei Cesarstwa Rzymskiego stąd zainteresowanie dorobkiem antyku.

Katedra w Akwizgranie przez wieki była rdzeniem Cesarstwa Rzymskiego i przez 600 lat dokonywano tam koronacji królów. Niestety pod koniec drugiej wojny światowej zniszczone zostało gotyckie prezbiterium i witraże. Zrekonstruowane zostały przez Antona Wendlinga.

kaplica pałacowa Akwizgran / Aachen

Źródło: The original uploader was Klarissae at Croatian Wikipedia., CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Kaplica pałacowa w Akwizgranie – opis bryły

Plan:

Kaplica zbudowana jest na planie ośmioboku wewnątrz i szesnastokąta zewnątrz. Jest orientowana (czyli zwrócona na wschód, ponieważ Mesjasz ma nadejść z tego kierunku), z westwerkiem (westwerk to specyficzne dla renesansu Karolińskiego zachodnie wejście symbolizujące władzę świecką, która w tym okresie nabierała siły i znaczenia).

Plan jest centralny, a bryła zwarta, posiada prezbiterium. Część centralna oddzielona jest czterokondygnacyjne. W przyziemiu zastosowano masywne arkady, powyżej dwie kondygnacje z przeźroczami kolumnowymi i na górze widnieje strefa okien.

Nawa:

Nawa główna jest ośmioboczna, oddzielona od obejścia arkadami. Na poziomie empory nawę główną oddzielają kolumnowe przeźrocza.

Empory:

Empory znajdują się w górnej kondygnacji, prowadzą na nie dwie klatki schodowe.

Sklepienie:

W części centralnej sklepie jest klasztorne, zaś w obejściu zastosowano sklepienie kolebkowe i krzyżowe. Więcej o sklepieniach można przeczytać we wpisie: Architektura gotycka – cechy charakterystyczne i przykłady.

W budowli występują kolumny w porządku korynckim. Okna usytuowane są powyżej przeźroczy empor.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *