Secesja – najważniejsze informacje

Secesja to kierunek w sztuce końca XIX w i początku XX w. Powstał w opozycji wobec stylów XIX w., których celem było naśladownictwo dawnych form (historycyzm). Słowo secesja oznacza oddzielenie (z łacińskiego seccesio – „odejście”, „oderwanie się”) i jest częścią modernizmu. Natomiast we Francji nazywano ten styl Art Nouveau (Nowa Sztuka). W Niemczech natomiast funkcjonowała … Czytaj dalej Secesja – najważniejsze informacje