abstrakcja w sztuce

Abstrakcjonizm zwany jest sztuką nieprzedstawiającą albo niefiguratywną. Słowo abstrakcja pochodzi z łaciny “abstractio” i oznacza „oderwanie”.

Nurt ten pojawił się na początku XX wieku w różnych ośrodkach artystycznych. Początek abstrakcji wyznacza dzieło Wassily’ego Kandinsky’ego „Akwarela abstrakcyjna”, stworzone w 1910 r. Celem abstrakcji nie jest odtworzenie natury, lecz artyści tworzą równolegle do niej odrębny, własny świat.

Prekursorzy abstrakcjonizmu:

Sztuka abstrakcyjna rozwijała się głównie w 2 kierunkach:

  1. Geometryczny (zimny) – wywodzi się z kubizmu.
  2. Niegeometryczny (ciepły, gorący) – wywodzący się z fowizmu i ekspresjonizmu.

Nurty abstrakcjonistyczne

Abstrakcja geometryczna:

Abstrakcja niegeometryczna

Kinetyzm

Cechy malarstwa abstrakcyjnego:

Przedstawiciele abstrakcjonizmu:

Polscy abstrakcjoniści

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *